Στοιχεία Επικοινωνίας

Barbagiannis House
Χρήστος & Μαρία Προύφλια
Όρμος Παναγίας
63078
Σιθωνία
Χαλκιδική

Τηλ. 2375031457
Κιν. 6978639354 – 6942996614
E-mail: